Courtly brindle lady Lou Lou ( Ziva)

HD Excelent A1

PRA  frei

DM  frei

ECVO 11-05-2017 frei

ED frei

Rug frei

Keurklasse 1

 

Sunhill,s Garden Fiona,s miracle from Mia

HD ???

PRA frei

DM trager

ECVO ???

ED ???

Kürklasse ??

Freedom from Miabo ( Noor )

HD ???

PRA frei

DM frei

ECVO ???

ED ???

Kürklasse ???